Izboljšajo zmogljivosti pridelovalcev kakava za trajnostno in raznoliko kmetovanje

Proizvajalci čokolade morajo podpirati trajnostno pridelavo kakava in tako prispevati k ohranjanju ravnovesja v ekološkem in klimatskem sistemu ter ohranjanju kakovostne prsti in vode. Nadalje morajo pridelovalcem ponuditi boljše možnosti za diverzifikacijo svojih kmetijskih pridelkov, saj je za izboljšanje življenjskih razmer malih pridelovalcev ključna prav raznovrstnost kmetovanja. S pridelavo in prodajo raznovrstnih pridelkov se namreč omeji odvisnost pridelovalcev in njihovih delavcev od komajda dobičkonosne trgovine s kakavom ter tako stabilizira njihove dohodke. Poleg tega so zahvaljujoč kmetijski diverzifikaciji zavarovani proti kriznim dogodkom, kot je npr. propad pridelka zaradi ekstremnih vremenskih razmer, ter proti negativnim vplivom ekstremnih cenovnih nihanj, zaradi česar je zanesljivejša tudi njihova pridelava hrane. Z ozirom na oba vidika morajo proizvajalci čokolade zagotoviti redna usposabljanja pridelovalcev kakava o podnebju in naravnim virom prijaznih kmetijskih praksah ter o metodah kmetijske diverzifikacije.