Pridelovalcem kakava in njihovim delavcem zagotovijo pravično plačilo

Proizvajalci čokolade morajo manjšim pridelovalcem in njihovi najeti delovni sili zagotoviti zadostne dohodke, da bodo lahko taki pridelovalci in njihove družine glede na skupne življenjske stroške v svojih državah živeli dostojno življenje. Povprečni dohodki delavcev in pridelovalcev, zlasti tistih v Zahodni Afriki, so daleč pod zgornjo mejo absolutne revščine, kar pomeni, da znašajo manj kot 1,25 USD na dan. Dohodki morajo zadoščati za osnovne potrebe delavcev in njihovih družin, med drugim za bivališče, prehrano, pitno vodo, zdravstveno oskrbo, izobraževanje, oskrbo otrok, plačilo davkov in morebitnih potnih stroškov. Kar zadeva manjše pridelovalce, taki zadostni dohodki pomenijo pravično minimalno ceno za kakavova zrna, ki jim omogoča, da najetim delavcem plačujejo toliko, da lahko slednji dostojno živijo. Pravično plačilo nadalje pridelovalcem preprečuje uporabo otroške delovne sile, staršem pa omogoča, da svojim otrokom plačajo s šolanjem povezane stroške.