Se zgoraj navedenih zahtev držijo s pomočjo neodvisnega sistema certifikacije in nadzora

Proizvajalci čokolade morajo uporabljati neodvisen sistem certifikacije svojih izdelkov, ki naj ga spremlja sistem zunanjega nadzora – s tem se zagotovi spoštovanje socialnih in ekoloških standardov ter popolna transparentnost celotne oskrbovalne verige.
V luči dejstva, da je neodvisna certifikacija izdelkov še vedno uveljavljena le v majhnem delu celotne proizvodnje čokolade, morajo proizvajalci v prihodnje bistveno povečati svojo uporabo certificiranega kakava, dolgoročni cilj pa bi moral biti prilagoditev vseh izdelkov tem standardom.