V vseh fazah oskrbovalne verige s kakavom upoštevajo človekove in delavske pravice ter nasprotujejo izkoriščanju dela otrok

Proizvajalci čokolade morajo v celoti spoštovati in uveljavljati mednarodno priznana načela, ki jih določata Univerzalna deklaracija o človekovih pravicah in Mednarodna organizacija dela (MOD), ter tako zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in ustreznih delovnih razmer. Samo na Slonokoščeni obali in v Gani dela na plantažah kakavovca skoraj dva milijona otrok, od katerih jih več sto tisoč dela v razmerah, ki so po mednarodnih standardih nedopustne. Zaradi navedenih hudih krivic, do katerih prihaja pri pridelavi kakava, bi morala podjetja v skladu s konvencijama 182 in 138 MOD nasprotovati zlasti izkoriščanju dela otrok.