Poziv proizvajalcem čokolade k ukrepanju zaradi nehumanih razmer na plantažah kakavovca!

Opozorilno sporočilo

Submissions for this form are closed.

Medtem ko je trg čokoladnih izdelkov v razcvetu, številni pridelovalci kakava ter delavci v južnih predelih sveta še vedno živijo v popolni revščini, saj jim proizvodnja kakava ne zagotavlja dovolj visokih dohodkov. Mnogi od njih delajo v slabih razmerah. Dokazano pa je celo, da so kot poceni delovna sila izkoriščani tudi številni otroci. Poleg tega se zaradi praks, ki niso trajnostne ter monokulturnega kmetovanja uničujejo tudi kmetijske površine.

Izrazite nestrinjanje z aktualnimi razmerami na področju pridelave kakava ter z nakupovalnimi praksami proizvajalcev čokolade – povzdignite glas proti izkoriščanju pridelovalcev kakava! Od proizvajalcev čokolade zahtevajte odgovorno ravnanje, s katerim bi izboljšali življenjske in delovne razmere pridelovalcev kakava in delavcev ter spodbujali trajnostno in raznoliko kmetovanje.

Od proizvajalcev čokolade zahtevamo, da:

Proizvajalci čokolade morajo podpirati trajnostno pridelavo kakava in tako prispevati k ohranjanju ravnovesja v ekološkem in klimatskem sistemu ter ohranjanju kakovostne prsti in vode. Nadalje morajo pridelovalcem ponuditi boljše možnosti za diverzifikacijo svojih kmetijskih pridelkov, saj je za izboljšanje življenjskih razmer malih pridelovalcev ključna prav raznovrstnost kmetovanja. S pridelavo in prodajo raznovrstnih pridelkov se namreč omeji odvisnost pridelovalcev in njihovih delavcev od komajda dobičkonosne trgovine s kakavom ter tako stabilizira njihove dohodke. Poleg tega so zahvaljujoč kmetijski diverzifikaciji zavarovani proti kriznim dogodkom, kot je npr. propad pridelka zaradi ekstremnih vremenskih razmer, ter proti negativnim vplivom ekstremnih cenovnih nihanj, zaradi česar je zanesljivejša tudi njihova pridelava hrane. Z ozirom na oba vidika morajo proizvajalci čokolade zagotoviti redna usposabljanja pridelovalcev kakava o podnebju in naravnim virom prijaznih kmetijskih praksah ter o metodah kmetijske diverzifikacije.

Proizvajalci čokolade morajo manjšim pridelovalcem in njihovi najeti delovni sili zagotoviti zadostne dohodke, da bodo lahko taki pridelovalci in njihove družine glede na skupne življenjske stroške v svojih državah živeli dostojno življenje. Povprečni dohodki delavcev in pridelovalcev, zlasti tistih v Zahodni Afriki, so daleč pod zgornjo mejo absolutne revščine, kar pomeni, da znašajo manj kot 1,25 USD na dan. Dohodki morajo zadoščati za osnovne potrebe delavcev in njihovih družin, med drugim za bivališče, prehrano, pitno vodo, zdravstveno oskrbo, izobraževanje, oskrbo otrok, plačilo davkov in morebitnih potnih stroškov. Kar zadeva manjše pridelovalce, taki zadostni dohodki pomenijo pravično minimalno ceno za kakavova zrna, ki jim omogoča, da najetim delavcem plačujejo toliko, da lahko slednji dostojno živijo. Pravično plačilo nadalje pridelovalcem preprečuje uporabo otroške delovne sile, staršem pa omogoča, da svojim otrokom plačajo s šolanjem povezane stroške.

Proizvajalci čokolade morajo uporabljati neodvisen sistem certifikacije svojih izdelkov, ki naj ga spremlja sistem zunanjega nadzora – s tem se zagotovi spoštovanje socialnih in ekoloških standardov ter popolna transparentnost celotne oskrbovalne verige.
V luči dejstva, da je neodvisna certifikacija izdelkov še vedno uveljavljena le v majhnem delu celotne proizvodnje čokolade, morajo proizvajalci v prihodnje bistveno povečati svojo uporabo certificiranega kakava, dolgoročni cilj pa bi moral biti prilagoditev vseh izdelkov tem standardom.

Proizvajalci čokolade morajo v celoti spoštovati in uveljavljati mednarodno priznana načela, ki jih določata Univerzalna deklaracija o človekovih pravicah in Mednarodna organizacija dela (MOD), ter tako zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in ustreznih delovnih razmer. Samo na Slonokoščeni obali in v Gani dela na plantažah kakavovca skoraj dva milijona otrok, od katerih jih več sto tisoč dela v razmerah, ki so po mednarodnih standardih nedopustne. Zaradi navedenih hudih krivic, do katerih prihaja pri pridelavi kakava, bi morala podjetja v skladu s konvencijama 182 in 138 MOD nasprotovati zlasti izkoriščanju dela otrok.

Peticija bo po zaključku zbiranja podpisov, decembra 2015, predana proizvajalcem čokolade. Podpise lahko predamo že prej posameznim organizacijam, če se bo za to pokazala prava priložnost. 

Do takrat pa si vsi skupaj prizadevajmo, da kupujemo čokoladne proizvode pravične trgovine, kadar je to le mogoče.

Vse osebne informacije, vključno z imenom, priimkom in elektronskim naslovom, bodo uporabljene samo za namene te peticije.