Zahteve

Izboljšajo zmogljivosti pridelovalcev kakava za trajnostno in raznoliko kmetovanje

Proizvajalci čokolade morajo podpirati trajnostno pridelavo kakava in tako prispevati k ohranjanju ravnovesja v ekološkem in klimatskem sistemu ter ohranjanju kakovostne prsti in vode. Nadalje morajo pridelovalcem ponuditi boljše možnosti za diverzifikacijo svojih kmetijskih pridelkov, saj je za izboljšanje življenjskih razmer malih pridelovalcev ključna prav raznovrstnost kmetovanja. S pridelavo in prodajo raznovrstnih pridelkov se namreč omeji odvisnost pridelovalcev in njihovih delavcev od komajda dobičkonosne trgovine s kakavom ter tako stabilizira njihove dohodke. Poleg tega so zahvaljujoč kmetijski diverzifikaciji zavarovani proti kriznim dogodkom, kot je npr. propad pridelka zaradi ekstremnih vremenskih razmer, ter proti negativnim vplivom ekstremnih cenovnih nihanj, zaradi česar je zanesljivejša tudi njihova pridelava hrane. Z ozirom na oba vidika morajo proizvajalci čokolade zagotoviti redna usposabljanja pridelovalcev kakava o podnebju in naravnim virom prijaznih kmetijskih praksah ter o metodah kmetijske diverzifikacije.

Pridelovalcem kakava in njihovim delavcem zagotovijo pravično plačilo

Proizvajalci čokolade morajo manjšim pridelovalcem in njihovi najeti delovni sili zagotoviti zadostne dohodke, da bodo lahko taki pridelovalci in njihove družine glede na skupne življenjske stroške v svojih državah živeli dostojno življenje. Povprečni dohodki delavcev in pridelovalcev, zlasti tistih v Zahodni Afriki, so daleč pod zgornjo mejo absolutne revščine, kar pomeni, da znašajo manj kot 1,25 USD na dan. Dohodki morajo zadoščati za osnovne potrebe delavcev in njihovih družin, med drugim za bivališče, prehrano, pitno vodo, zdravstveno oskrbo, izobraževanje, oskrbo otrok, plačilo davkov in morebitnih potnih stroškov. Kar zadeva manjše pridelovalce, taki zadostni dohodki pomenijo pravično minimalno ceno za kakavova zrna, ki jim omogoča, da najetim delavcem plačujejo toliko, da lahko slednji dostojno živijo. Pravično plačilo nadalje pridelovalcem preprečuje uporabo otroške delovne sile, staršem pa omogoča, da svojim otrokom plačajo s šolanjem povezane stroške.

Se zgoraj navedenih zahtev držijo s pomočjo neodvisnega sistema certifikacije in nadzora

Proizvajalci čokolade morajo uporabljati neodvisen sistem certifikacije svojih izdelkov, ki naj ga spremlja sistem zunanjega nadzora – s tem se zagotovi spoštovanje socialnih in ekoloških standardov ter popolna transparentnost celotne oskrbovalne verige.
V luči dejstva, da je neodvisna certifikacija izdelkov še vedno uveljavljena le v majhnem delu celotne proizvodnje čokolade, morajo proizvajalci v prihodnje bistveno povečati svojo uporabo certificiranega kakava, dolgoročni cilj pa bi moral biti prilagoditev vseh izdelkov tem standardom.

V vseh fazah oskrbovalne verige s kakavom upoštevajo človekove in delavske pravice ter nasprotujejo izkoriščanju dela otrok

Proizvajalci čokolade morajo v celoti spoštovati in uveljavljati mednarodno priznana načela, ki jih določata Univerzalna deklaracija o človekovih pravicah in Mednarodna organizacija dela (MOD), ter tako zagotoviti spoštovanje človekovih pravic in ustreznih delovnih razmer. Samo na Slonokoščeni obali in v Gani dela na plantažah kakavovca skoraj dva milijona otrok, od katerih jih več sto tisoč dela v razmerah, ki so po mednarodnih standardih nedopustne. Zaradi navedenih hudih krivic, do katerih prihaja pri pridelavi kakava, bi morala podjetja v skladu s konvencijama 182 in 138 MOD nasprotovati zlasti izkoriščanju dela otrok.