Gradivo

Objavljene publikacije kampanje

 

Peticija

Prenesite si peticijo v pdf formatu z več zahtevami MFC! opisanimi na zadnji strani.


Factsheet

Prenesite si  bilten o kakavu in čokoladni industriji, da boste dobili bolj poglobljen pogled na vprašanja (o pridelavi kakava, čokoladni industriji, izkoriščanju delovne sile, vključno z otroškim delom itd.) Obrnite se na ustreznega partnerja za pridobitev različice  v nemškem, češkem ali estonskem jeziku.

 


 

 

Dodatni viri

Ker naša spletna stran ne ponuja zelo izčrpnih informacij so spodaj navedeni dodatni viri, kjer lahko pridobite podrobnješe informacije o posameznih temah.

Organizacije in koalicije, ki sodelujejo v kampanji:

Südwind-Institut – www.suedwind-institut.de
Stop the Traffik – www.stopthetraffik.org

Več o kakavu

Cocoa Barometer – www.cocoabarometer.org
International Cocoa Organisation – www.icco.org
World Cocoa Foundation – www.worldcocoafoundation.org
Cocoanet.eu – www.cocoanet.eu

Več o otroškem delu

International Labour Organisation – International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) – www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm
International Labor Rights Forum – www.laborrights.org/stop-child-labor/cocoa-campaign

Več o organih neodvisnega certificiranja

Fairtrade International – www.fairtrade.net
Rainforest Alliance – www.rainforest-alliance.org
UTZ Certified – www.utzcertified.org
Global Exchange – Cocoa resources - www.globalexchange.org/fairtrade/cocoa/resources

Več o prehrambenih podjetjih

Oxfam International – www.oxfam.org/en/grow/campaigns/behind-brands

Video

BBC: Chocolate The Bitter Truth

Miki Mistrati: The Dark Side of Chocolate


Radijski intervjuji so dostopni v posameznih državah.